Leden Bestuursorgaan ELZ Brugge

Dhr. Pablo Annys werd aangesteld als voorzitter van ELZ Brugge. De samenstelling van het Bestuursorgaan omvat afvaardigingen vanuit de volgende clusters.

Cluster Gezondheidszorg

Lieve Callewaert huisarts
Charlotte Vandevoorde logopedist
Filip Desmit GGZ
Kurt Vanden Bussche  Thuisverpleging
Dieter Lafaut Apotheker
Jean Van Hoornweder  Kinesist

Cluster Welzijn

Louise Lucidarme  DMW Ziekenfondsen
An Devriendt Diensten Gezinszorg
Christel Verhas CAW
Dirk Snauwaert WZC
Stèphanie del Cioppo LDC

 Cluster Lokale Besturen

Laurens Debonne Huis van het Kind
Pablo Annys Brugge
Veerle Van Vynckt Brugge
Christian Fillet Brugge
Pieter Marechal Brugge

Cluster PZON

Pascale Cockhuyt vzw Wieder Angelino Meuleman vzw Uze Plekke
Naomi De Bruyne Steunpunt Mantelzorg Greet Laureys Mantelzorger
Lieve Dossche Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap  Christine Van Royen Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap

Cluster Optioneel

Tony Claeys Onderwijs (Hogescholen/Universiteiten
Geert D'haene Sector personen met een beperking
Wendy Lachat Ziekenhuizen
Jeroen Slambrouck Dienstverlening doelgroep kwetsbare jongeren