Leden Bestuursorgaan ELZ RupeLaar

Dhr. D'hanis Günther werd aangeduid als voorzitter van ELZ RupeLaar. De samenstelling van het Bestuursorgaan ELZ RupeLaar omvat afvaardigingen vanuit volgende clusters.

Cluster Gezondheidszorg

Günther D'hanis Huisarts
Kathleen Simons Apotheker
Britt Van de Voorde Diëtisten/logopedisten
Carlo Van den Berge Psychologen en GGZ
Saskia Vandenabeele Kinesisten, ergotherapeuten en podologen
Lieve Vermeulen Thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen

Cluster PZON

Jos Muyshondt Mantelzorger
Rita Struyf Mantelzorger

Cluster Welzijn

Sarah Boddaert WZC
Joris Claes CAW
Patrick Franken DMW
Tim Theuns Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Veerle De Beuckeleer LDC
Belinda Mestiaen Vlotter

Cluster Lokale Besturen

Hilde Heyman Aartselaar
Anne Troch Niel
Axel Boen Schelle
Els Devlies Rumst
Annick De Wever Hemiksem
Lize Van Dijck Boom

Cluster Optioneel

Vicky Van Dooren Emergo