Wat is een leernetwerk?

In een leernetwerk staat wederzijds leren centraal. Deelnemers uit de welzijns- en gezondheidszorg wisselen kennis en ervaringen uit om zo nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor verschillende activerende methodieken en proberen zo talent en creativiteit naar boven te halen.

Praktisch?

We komen fysiek samen met maximum 15 deelnemers uit gezondheids en welzijnsvoorzieningen. We zorgen voor een veilige en geborgen sfeer en er is steeds voldoende tijd voorzien tussen de bijeenkomsten om met nieuwe inzichten concreet aan de slag te kunnen gaan binnen de eigen werking.

Er gaan 4 bijeenkomsten door van een halve dag (9u tot 12u30 met aansluitend een broodjeslunch tot 13u). Omwille van de Coronacrisis startte het leernetwerk pas in juni 2021. De volgende bijeenkomsten staan gepland in het najaar van 2021.