De eerstelijnszone AMALO nodigt alle mantelzorgers uit die zorgen voor een persoon met dementie op de lessenreeks van het psycho-educatiepakket "Dementie en Nu".

‘Dementie en nu‘ kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen te stimuleren, met behoud van kwaliteit van leven.

Thema’s die aan bod komen in die bijeenkomsten zijn: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg, met gedrag, met financiën, met veiligheid, hoe omgaan en communiceren met familie en omgeving en hoe communiceren met de persoon met dementie. Verder wordt ingegaan op gevoelens en gedachten bij de mantelzorger, het in balans brengen van draagkracht en draaglast en het thema coping en zingeving.

Om goed te kunnen zorgen voor een persoon met dementie is het ook zeer belangrijk om zorg te dragen voor jezelf, als mantelzorger.

Organisatie: Expertisecentrum Dementie MEMO, Vlaams Mantelzorgplatform
maandag 6 februari 2023, 13:30 - 16:30
maandag 20 februari 2023, 13:30 - 16:30
maandag 6 maart 2023, 13:30 - 16:30
maandag 20 maart 2023, 13:30 - 16:30
maandag 3 april 2023, 13:30 - 16:30
maandag 17 april 2023, 13:30 - 16:30
maandag 8 mei 2023, 13:30 - 16:30
maandag 22 mei 2023, 13:30 - 16:30
zondag 5 juni 2022, 13:30 - 16:30
zondag 19 juni 2022, 13:30 - 16:30
WZC Hingeheem Gasthuisstraat 2, 1730 Asse
gratis