Leve De Ouderen

  • 21 november 2021

In januari 2022 gaat op initiatief van Sant’Egidio en in samenwerking met de stad Antwerpen in het district Merksem het programma Leve de Ouderen! van start.

LdO! wil ondersteuning bieden aan thuiswonende 80-plussers en hun omgeving, door een telefonisch contactpunt te openen en ouderen actief te contacteren per telefoon en via huisbezoeken.

Door samen te werken met bestaande diensten beoogt LdO! betere toeleiding tot de professionele zorgverlening en vlotte doorverwijzing. Het contacteren van ALLE 80-plussers in de doelgebieden zorgt ervoor dat ook de meest kwetsbare ouderen worden bereikt.

Door het versterken van informele en formele netwerken bestrijden we eenzaamheid en sociaal isolement, en creëren we veilige en zorgzame omgevingen waarin ouderen thuis kunnen blijven wonen. Door preventief en outreachend te werken worden zorgnoden tijdig gedetecteerd en kunnen onnodige ziekenhuisopnames of ongewilde rusthuisopnames voorkomen worden. Om dit te bereiken zet het programma sterk in op buurtzorg, het inschakelen van vrijwilligers en de samenwerking met alle zorg- en welzijnsactoren.


Daarom nodigen we u graag uit op de voorstelling van het programma Leve de Ouderen! voor alle partners in zorg en welzijn die werkzaam zijn in Merksem.

Deze online ontmoeting vindt plaats op vrijdag 17 december van 14u tot 15u.

Gelieve een seintje te geven als u wilt deelnemen, dan we bezorgen u de link.

Om in te schrijven en voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Tijan.njie@santegidio.be