Liaison psychiatrie op kinderafdeling AZ Sint-Blasius

  • 11 januari 2022

Een proefproject van de Federale Overheid, dat sinds augustus 2021 een liaison psychiatrie mogelijk maakt op de dienst pediatrie van AZ Sint-Blasius, is alvast met 6 maanden verlengd tot juni 2022.

Het project richt zich tot kinderen en jongeren tot 15 jaar met psychische ondersteuningsnood en biedt ondersteuning tijdens een geplande of ongeplande opname en na ontslag uit het ziekenhuis. Voor dit liaison-project bieden externe zorgverleners ondersteuning op de kinderafdeling: een psychiatrisch verpleegkundige en kinderpsychiater van Vitaz, en therapeuten van CGG De Drie Stromen. Het pediatrisch team van az Sint-Blasius versterkt zo ook haar eigen expertise.

Mogelijke indicaties zijn onder meer eetproblematiek, huilbaby’s, psychosomatische klachten, milde angst- en stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen met gemengde stoornis van emotie en gedrag, separatieproblemen, ontregeling van het eet- en slaappatroon.

Huisartsen of andere zorgprofessionals met een hulpvraag voor een kind kunnen contact opnemen met de kinderarts of met iemand van het liaisonteam, via 052 25 22 39. 
Meer info op de webpagina van AZ Sint-Blasius voor zorgverleners, of bij het liaisonteam.