Lief zijn voor jezelf en emoties hanteren

Hoe zit het eigenlijk met ons mentaal welzijn? 

Vlaams Instituut Gezond Leven zette voor ons de cijfers eens op een rijtje. 

Maar liefst een derde van de Belgen wordt geconfronteerd met psychische stoornissen in zijn of haar leven. Dit betekent dat men, gedurende een langere tijd, een bepaalt patroon van klachten ervaart. Die klachten zorgen ervoor dat je niet meer normaal kan functioneren op je werk, op school, thuis... 

Nog veel meer mensen komen onrechtstreeks met psychische stoornissen in contact, omdat ze iemand in hun omgeving kennen met een psychisch probleem. De Vlaamse zelfmoordcijfers behoren tot bij de hoogste van Europa: het Vlaamse gemiddelde ligt 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde.  

In de provincie Antwerpen liggen de zelfmoordcijfers echter wel lager dan in West- en Oost-Vlaanderen. Men geeft aan dat er hier minder taboe rond het onderwerp zelfmoord is en men steun of hulp durft te zoeken. Heeft u vragen over zelfmoord of hulp nodig? Raadpleeg dan de website van 1813. U kan ook enkele materialen omtrent suïcidepreventie raadplegen. 

Voorkomen is altijd beter dan genezen, daarom moeten we inzetten op preventie. We kunnen ook mensen helpen die geen last hebben van klachten, geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van klachten. We kunnen mensen helpen om zich (nog) beter te voelen dan dat ze eerst waren, dit is gezondheidsbevordering. 

Wat kunnen we doen om ons mentaal welzijn te verbeteren? 

Geestelijke gezondheid is enerzijds het wel of niet ervaren van psychische klachten. Anderzijds gaat het ook over ‘je goed in je vel voelen’ of mentaal welbevinden. Beiden zijn belangrijk, ze beïnvloeden elkaar. Binnen geestelijke gezondheidsbevordering ligt de focus op het mentaal welbevinden. Aangezien ‘je goed in je vel voelen’ deels invloed heeft op je klachten heeft iedereen er baat bij om hieraan te werken. 

De geluksdriehoek helpt ons om psychische problemen te voorkomen en onze gezondheid te verbeteren, hij helpt ons met ons mentaal welbevinden. Ons geluk hangt af van veel verschillende factoren zoals het gezin waarin we geboren worden, de omstandigheden waarin we opgroeien... Desondanks kunnen we ons geluk ook zelf beïnvloeden. De driehoek geeft ons de kans om dat deeltje van ons geluk dat we zelf in de hand hebben positief naar onze hand te zetten.  

Geluksdriehoek uitgelicht

De geluksdriehoek in een notendop 

De geluksdriehoek bestaat uit drie bouwblokken; ‘Jezelf kunnen zijn’, ‘Goed omringd zijn’ en ‘Je goed voelen’. Deze worden dan verder onderverdeeld in drie deelvragen die je op weg helpen om je gelukkiger te voelen. Continu gelukkig zijn, dat kan natuurlijk niet, de driehoek wordt daarom opzettelijk uit balans gebracht door de oranje bol. 

De driehoek vertrekt vanuit twee uitgangspunten: 

  • Een deel van ons geluk hebben we zelf in de hand. 

  • Je hoeft niet te streven naar het perfecte geluk. 

Mentaal welbevinden in tijden van corona

De coronacrisis heeft onze levens even helemaal in de war gestuurd. Het is heel normaal dat daar dan ook veel emoties bij komen te kijken. Het is oké om je nu onzeker, gefrustreerd, angstig... te voelen. Neem het jezelf niet kwalijk als de dingen mislopen en je fouten maakt, er zijn namelijk veel nieuwe uitdagingen. Wees niet te streng voor jezelf! 

Ga naar de pagina van gezond leven voor Check Jezelf-tips zoals; Bouw rust in voor je geest, blijf positief denken en nog veel meer handige tips.  

Heb je als jongere nog enkele vragen of nood aan wat ondersteuning neem dan zeker eens een kijkje op MAGDANOG?! en Donkere gedachten

Verder kan u als gemeentebestuur ook inspiratie omtrent acties vinden op ‘Mentale gezondheid in coronatijd’

Informatie, methodieken en handige links per doelgroep

Lokale acties