Logo Dender vzw en Eerstelijnszone Dender lanceren ‘verteltassen’ om kwetsbare doelgroepen te informeren over COVID-19-vaccinatie

  • 3 mei 2021

Logo Dender vzw ontwikkelde in samenwerking met Eerstelijnszones Dender, Dender-Zuid en Regio Aalst een vernieuwende methodiek om moeilijk te bereiken doelgroepen te informeren over en motiveren tot vaccinatie tegen het coronavirus. Tijdens een infoavond in het vaccinatiecentrum in Hamme op 28 april 2021 werd de methodiek in primeur voorgesteld.

Begin maart 2021 organiseerde Logo Dender vzw twee digitale rond tafels om in kaart te brengen hoe we anderstaligen en mensen in maatschappelijk kwetsbare posities het best bereiken met de vaccinatiecampagne. Ook bij deze doelgroepen blijken vooral bezorgdheden te leven over de veiligheid van vaccins en over praktische drempels. Om hen op een laagdrempelige manier en van dichtbij de juiste info te geven, werd de verteltas ‘Vaccinatie tegen het coronavirus, is dit iets voor mij?’ ontwikkeld.

De verteltas omvat een 30-tal duidelijke tekenplaten, een realisatie in samenwerking met NV Andersom en Gaëtan Dehaese, die het volledige proces van vaccinatie zo eenvoudig mogelijk in beeld brengen. Van uitnodiging tot de prik zelf. Sleutelfiguren van diverse gemeenschappen en organisaties die werken met kwetsbare groepen, kunnen via de vertelplaten in kleine groep in gesprek gaan over de vaccinatie. De spreektekst op de achterzijde van de platen biedt houvast bij het verhaal. Met de methodiek kan ruimte gecreëerd worden bij de doelgroep om ook hun bezorgdheden en twijfels te uiten, zodat misvattingen meteen rechtgezet kunnen worden.

Tijdens een infoavond voor sleutelfiguren en intermediaire partners in het vaccinatiecentrum in Hamme werden woensdagavond meteen een 5-tal mensen gevormd om met de tas aan de slag te gaan. Zij zijn alvast enthousiast om kwetsbare doelgroepen in de regio mee warm te maken voor COVID-19-vaccinatie! Gedurende de hele maand mei organiseert Logo Dender vzw in haar volledige werkingsgebied nog verschillende vormingen. Zo hopen we een breed netwerk van kwetsbare doelgroepen te bereiken en bij te dragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad.

Heb je zelf interesse om met de verteltas te werken? Neem dan contact op met Logo Dender vzw via evelien.muylaert@logodender.be.