Lokale besturen adviseren over de te nemen maatregelen bij een uitbraak

Het COVID-19 team Scheldekracht kan de lokale besturen adviseren over de te nemen maatregelen bij een uitbraak (bv. extra testings, een lokale lockdown, afgelasten van lokale evenementen, …).

Het team kan medische expertise aanleveren om bestuurlijke beslissingen te onderbouwen met medische argumenten om de volksgezondheid te beschermen, met oog voor het psychosociaal welzijn.

Het lokaal bestuur kan zich steeds tot het COVID-team richten om geadviseerd te worden over de te nemen maatregelen.

Ingeval van een uitbraak in een collectiviteit of bedrijf met een medisch verantwoordelijke is het aan de medisch verantwoordelijke om, volgend op de analyse, de nodige maatregelen te nemen om de uitbraak te beheersen. Zij kunnen zich eveneens wenden tot het COVID-team om met de medische experten van het team maatregelen te bespreken. 

Het COVID-19 team Scheldekracht kan ook optreden als adviesorgaan voor andere eerstelijnsorganisaties en -zorgaanbieders binnen haar werkingsgebied.