Luisterlijn COVID-19

De coronacrisis heeft velen van ons fysiek zwaar belast, maar ook de mentale gevolgen van deze intensieve periode zijn niet te onderschatten. Er zijn al heel wat initiatieven lopende die de nodige psychosociale ondersteuning bieden. Maar met de Luisterlijn COVID-19 willen we de drempel om hierop in te gaan nog verlagen. Deze telefoonlijn is er heel speciaal voor alle (thuis)verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen en paramedici (kinesisten, diëtisten,..), werkzaam in de regio van de twee betrokken eerstelijnszones. Zij kunnen er terecht voor een luisterend oor, een warme babbel en indien nodig deskundig advies rond gerichte doorverwijzing naar andere hulpverlening. Dit initiatief loopt naast de bestaande initiatieven, zoals de hulplijn van CAW.

Het is dankzij de financiële ondersteuning van het Fonds Dr Daniël De Coninck dat dit project van start kan gaan. De eerstelijnszones Klein-Brabant Vaartland en RupeLaar dienden een gezamenlijk project in dat geselecteerd werd voor ondersteuning.  Het is de psychologenkring Rivierenland die dit project zal dragen, ondersteund door de besturen van de eerstelijnszones.

Concreet

  • Dit initiatief wordt gedragen door Eerstelijnszone RupeLaar met gemeentes Boom, Rumst, Schelle, Hemiksem, Aartselaar en Niel en Eerstelijnszone KleinBrabant Vaartland met gemeenten Willebroek, Puurs-Sint-Amands en Bornem. Zorgverstrekkers die werkzaam zijn in deze eerstelijnszones kunnen beroep doen op dit initiatief.
  • Per zorgverstrekker kunnen wij een gesprek van max 30 minuten aanbieden, om zoveel mensen te kunnen helpen.
  • Dit is een tijdelijk project, dat verdergezet wordt zolang de nood hoog is en de financiering haalbaar blijft.
  • Dinsdagavond van 20u tot 22u en vrijdagochtend van 10u tot 12u
Luisterlijn COVID-19