Maatregelen en tips voor Covid-19 voor hulpverleners in het Meetjesland

laatste update: 30 maart

Beste hulpverleners en mantelzorgers

De voorbije weken was voor velen onder u heel heftig.   We willen u heel graag bedanken voor al uw steun, zorg en inzet om de verspreiding van COVID-19 te beperken!

Hieronder leest u welke maatregelen de lokale besturen genomen hebben en hoe die gecontacteerd kunnen worden.  Ook voor u als hulpverlener staan er handige tips tussen. We zullen deze pagina elke dag updaten. Zo beschikt u steeds over de meest recente informatie en initiatieven. 

Indien u zelf informatie of initiatieven heeft die helpend kunnen zijn voor andere hulpverleners en mantelzorgers, mag u steeds een mailtje sturen naar griet@rwom.be 

We wensen u heel veel sterkte, moed en energie in deze woelige tijd!

Namens de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland

Maatregelen binnen de lokale besturen

Assenede

 • https://www.assenede.be/nl/in-de-kijker-corona-virus
 • Algemene contactgegevens:  (09)341 95 95 en info@assenede.be
 • Vrijwilligerswerking of hulp nodig?  Stuur een mailtje naar info@assenede.be of bel naar 09/ 341 95 95.
 • Boodschappendienst voor kwetsbaardere inwoners vanaf 70 jaar. (inkopen tot 100 euro vooraf reserveren van 9 – 12 uur en van 14 – 16u30).  Reserveren via 09/341 95 95.  
 • Warme maaltijden aan huis voor de vaste gebruikers van het dorpsrestaurant
 • bib-afhaaldienst op afspraak.  Klik hier voor meer informatie

 

Zelzate

 

Evergem

 

Kaprijke

 

Eeklo

 

Sint-Laureins

 • http://www.sint-laureins.be/website//5529-www.html?branch=1&language=1
 • De gemeente is telefonisch tijdens de kantooruren bereikbaar op het nummer     09 218 76 40.
 • Voor heel dringende vragen kan u terecht op het crisisnummer van gemeente Sint-Laureins 09 328 74 72 (ook wanneer zorgverstrekkers signalen opvangen die kunnen verwijzen naar het virus)
 •  Via Tafeltje Dekje worden warme maaltijden aan huis geleverd voor mensen die (tijdelijk) niet zelf voor een warme maaltijd kunnen zorgen.  info@aan-z.eu of 09 344 36 10
 •  Vrijwilligers voor Tafeltje Dekje kunnen zich aanmelden bij de Ben Apers van aan-z: info@aan-z.eu of 09 344 36 10.
 • bibliotheek op afspraak.  Klik hier voor meer informatie

 

Maldegem

 

Aalter

 •  https://www.aalter.be/corona
 • Algemene contactgegevens: 09 325 22 00 en gemeente@aalter.be
 • boodschappendienst aan huis voor mensen die hun huis niet mogen/kunnen verlaten en met een beperkt sociaal netwerk. Aanvraag via aalterhelpt@aalter.be of 09 325 22 00 of via www.aalter.be/aalterhelpt

 • Boodschappendienst voor zorgverstrekkers?  Aanvraag via aalterhelpt@aalter.be of 09 325 22 00 of via www.aalter.be/aalterhelpt 

 • Wil je je aanmelden als vrijwilliger? ga naar www.impactdays.be/aalterhelpt en https://www.impactdays.co/aalterhelpt/

 • Voedselbedeling aan huis: De voedselbedeling die normaal gezien plaatsvindt in de Sint-Jozefstraat door vzw De Toevlucht, zal de komende tijd aan huis gebeuren.
 • Om de kwetsbare groep mensen die gebruik maakt van de sociale maaltijden te beschermen, wordt gekeken of er een maaltijddienst aan huis kan worden opgezet. Wie daar gebruik wil van maken, kan contact opnemen met het OCMW op tel. 09 325 95 95.
 • Afhaalsysteem Bibliotheek Aalter-centrum: inwoners kunnen aanwezige werken uit de hoofdbibliotheek reserveren en daar afhalen. 
 • Wie als mantelzorger dringende vragen heeft, kan bellen naar tel. 09 325 22 00, mailen naar aalterhelpt@aalter.be of een bezoek brengen aan www.impactdays.be/aalterhelpt.  Alle gekende mantelzorgers worden ook gecontacteerd door het gemeentebestuur.

 

Lievegem

 • Telefoonnummer noodplanning: 09 396 23 00 of noodplanning@lievegem.be
 •  https://www.lievegem.be/corona
 • Heb je als senior hulp nodig om boodschappen te doen of vragen over maaltijden aan huis? Dan kan je terecht op 09 396 23 05 van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
 • Maaltijden aan huis via lokale traiteurs.  Bel naar 09 396 23 05 Bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur
 • bibliotheek op afspraak.  Klik hier voor meer informatie
hulpverleners

Algemene informatie voor zorgverleners en welzijnswerkers

 • Via deze site vinden zorgverleners de meeste informatie omtrent COVID-19
 • Via deze site vindt u richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen, zorgverleners, zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen, woonzorgcentra, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, welzijnssectoren, …
 • Via deze site vindt u richtlijnen voor vergunde zorgaanbieder voor zorg aan personen met een handicap.
 • Via deze site vindt u informatie voor voorzieningen en diensten jeugdhulp.  
 • Via de site van de sociale kaart vindt u correcte gegevens van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen.
 • Via deze link vindt u welke veiligheidsvoorschriften maatschappelijke werkers van de OCMW’s in acht dienen te nemen bij contacten met cliënten en hoe de hulpverlening kan georganiseerd worden.

 

 • SAM, Netwerk OnlineHulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid bieden nu een handige beslishulp voor sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.  Hoe communiceer je als beroepskracht online met je cliënt, hoe stimuleer je online contact tussen individu en omgeving.  lees het hier
 • Hoe kun je kwetsbare mensen in tijden van corona  bereiken?  En hoe kun je je werking  aanpassen?  Lees het hier
 • Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun openingsuren. Op deze pagina vind je een overzicht.
 • Mensen die boodschappen nodig hebben, maar niet meer in staat zijn die te doen kunnen beroep doen op de boodschappenlijn van samana. Vragen kunnen gesteld worden via boodschappenlijn@samana.be
 • CAW en JAC Oost-Vlaanderen (met vestigingsplaats in Zuidmoerstraat 136 Eeklo) voorzien t.e.m. 3 april geen vrije permanentie.  Cliënten worden maximaal telefonisch, via mail, chat of op afspraak verder geholpen. Meer informatie vind je op de website www.caw.be en www.jac.be
 • Tot en met 6 april sluit Kind en Gezin tijdelijk de consultatiebureaus. De komende twee weken blijft er wel niet-fysieke dienstverlening. Ouders kunnen dus nog steeds bij terecht via de K&G-Lijn, telefoon, mail, Skype en WhatsApp. Met vragen over de consultatiebureauwerking kan je nog steeds terecht op consultatiebureaus@kindengezin.be.
 • Hoe kunt u omgaan met stress in deze woelige periode? Via deze link krijgt u heel wat tips (zowel  voor de burgers als voor hulpverleners)

 

Vragen rond (dringende) organisatie van thuiszorg:

Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen, slechthorenden en personen met een beperking

 


 

burger

informatie voor burgers

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689

 • Voor vragen over gezondheid en algemene informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 • Twitter: @be_gezondheid

 • Facebook: FOD Volksgezondheid

 • Belgen die in het buitenland in de problemen komen door COVID-19 kunnen bellen naar een callcenter van Buitenlandse Zaken: 02/ 501 40 00 (van 9 tot 20 uur)

 


 

Vragen rond (dringende) organisatie van thuiszorg:

 

Mensen die boodschappen nodig hebben, maar niet meer in staat zijn die te doen kunnen beroep doen op de boodschappenlijn van Samana.  www.samana.be/boodschappenlijn.  Vragen kunnen gesteld worden via boodschappenlijn@samana.be

 

De Sociale Kaart (lijst van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen) https://www.desocialekaart.be/

 

Bewegen in de buitenlucht is gezond.  Richtlijnen en informatie omtrent bewegen in natuurgebieden vindt u hier: https://www.natuurenbos.be/corona

 

Familielid in AZ Alma die zwaar zorgbehoevend patiënt is, niet over een smartphone beschikt en in sociaal isolement dreigt af te glijden?  AZ Alma zet in op het doorbreken van dit isolement.  Er is een AZ Alma-smartphone geactiveerd met WhatsApp en met begeleiding van een medewerker van de dienst patiëntenbegeleiding kan er zo contact opgenomen worden.   Stuur een mailtje naar hallo@azalma.be getiteld ‘Hallo AZ Alma’ met daarin het mailadres en het gsm-nummer waarop je wenst gecontacteerd te worden. 

 

https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/

Via deze link kunt u informatie terugvinden over hoe omgaan met stress in deze woelige periode.  Er worden zowel tips gegeven voor de bevolking als voor hulpverleners. 

 

www.steunpuntmantelzorg.be

corona

Traject bij een vermoeden van coronabesmetting

 

Wie denkt een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen en daarmee naar de dokter wil, moet daarvoor een afgelijnd traject volgen. Het is van het grootste belang dat dit traject aangehouden blijft om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.  

o   Neem eerst contact op met uw eigen vaste huisarts of, indien die niet bereikbaar is, met de huisarts met wachtdienst via het nummer 1733.

o   Die zal na telefonische consultatie oordelen of u zich moet aanmelden aan één van de triagepunten van de Huisartsenwachtpost (Eeklo, Ertvelde of Knesselare) en de dienst Spoedgevallen op het terrein van AZ Alma.

o   Het zorgmeldpunt in Eeklo is zowel overdag als 's nachts open.  De zorgmeldpunten in Ertvelde en Knesselare zullen van 10 tot 17 uur open zijn.  Let op: u kunt niet rechtstreeks naar het zorgmeldpunt gaan.  U dient eerst de huisarts of 1733 te bellen.  

o   Alvorens u naar het zorgmeldpunt kan gaan, zal u in de triagetent ingeschreven en kort gezien worden door een huisarts voor een eerste selectie. Die zal beslissen naar waar u wordt doorgestuurd: ofwel naar het zorgmeldpunt, ofwel naar de dienst spoedgevallen ofwel naar huis voor thuisisolatie

Ook patiënten met ‘andere dan corona’-klachten volgen dezelfde weg (na afspraak via het callcenter).

o   De Huisartsenwachtpost Meetjesland zorgt in eerste instantie voor de werking van vier kabinetten in het zorgmeldpunt. Op die manier wordt de drukte gespreid en is het mogelijk om de nodige afstand te bewaren tijdens het wachten. Er zijn in totaal zeven kabinetten, er is dus nog extra ruimte voor uitbreiding.

Wie na de consultatie in het zorgmeldpunt terug huiswaarts gaat, kan het terrein van AZ Alma verlaten via het hek aan de dienst Spoedgevallen en zo via de Blakstraat naar huis rijden.

 

Let op, het is VERBODEN om het terrein van AZ Alma te betreden via het hek aan de Blakstraat, dat moet nog steeds gebeuren via de rotonde op de Ringlaan en vervolgens kunt u naar de achterzijde rijden, waar de triagetent, de Huisartsenwachtpost, de dienst Spoedgevallen en de zorgmeldpunten zich bevinden. Parkeren moet trouwens steeds op het terrein van AZ Alma, NIET in de Blakstraat. Gelieve ook de inrijpoort van de dienst Spoedgevallen steeds vrij te houden voor ambulances.

 

 

 

Provider image

Welke maatregelen zijn van kracht, met welke impact op de publieke dienstverlening? Wat kunnen en moeten lokale besturen doen? Blijf op de hoogte van de aanbevelingen en richtlijnen voor alle sectoren.  Klik hier voor de laatste richtlijnen en informatie voor lokale besturen

economie

Informatie voor ondernemers en vragen rond lokale economie

 

Nuttige contactgegevens

De Sociale Kaart: https://www.desocialekaart.be/

 

Vragen rond (dringende) organisatie van thuiszorg:

 

Rode kruis Vlaanderen  105

huisartsenwachtpost  1733

Zelfmoordpreventie  1813

Awel (kindertelefoon)   102

Het Vlaamse kruis 0474 62 62 62

Apotheker van wacht  0903 99 000

Antigifcentrum   070 245 245

Algemeen noodnummer 112

Politie   101

Tele-onthaal  106

Telefoontolk  02 208 06 11