Mantelzorg in het Meetjesland

Brigitte (55) zorgt voor haar echtgenoot en moeder

Lilith (14) zorgt voor haar broer

Bieke (27) zorgt voor haar vader

Gabriel (74) zorgt voor zijn vrouw

Zorg jij voor je ouders? Ben je ouder van een zoon/dochter die extra zorgen nodig heeft of is je partner langdurig ziek? Misschien heb jij een zus of broer die zorg nodig heeft, of spring je regelmatig in bij een vriend of buur?

Als jij extra zorg draagt voor iemand uit je directe omgeving en je bent geen vrijwilliger of zorgverlener, dan noemen we dat mantelzorg.