Mantelzorg ondersteuning

  • 7 januari 2021

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven:

  • Mantelzorgtelefoon
  • Online mantelzorgontmoetingsmomenten
  • Webinar Mantelzorg met veerkracht
  • Algemene informatie over mantelzorg
  • Boodschappenlijn
  • www.zelfzorgvoormantelzorgers.be
  • Zojong.be
  • De coronababbels voor ouders van kinderen en jongeren met een ernstige chronische ziekte of handicap
  • Mantelzorgpodcast

 

Meer informatie:

docx bestandAanbod mantelzorgverenigingen.docx (85 kB)