De 6 mantelzorgverenigingen maken via deze nieuwsbrief hun gezamenlijk aanbod kenbaar.