Mantelzorgers als partner

Mantelzorger als positieve partner
Ervaring leert ons dat mantelzorgers een zeer waardevolle partner kunnen zijn in het zorglandschap. Hilde Weckhuysen, stafmedewerker van het Mantelzorgnetwerk, nam ons in een vormingsmoment mee in de mogelijkheden van zorg- en welzijnspartners hoe mantelzorgers als positieve partner mee te betrekken in het traject.

Wat passeerde de revue?
Er werd ingezoomd op cijfers in onze zone, wat deze zeggen en waar specifieke noden liggen,... Concrete voorbeelden als hoe betrek je mantelzorgers in het zorgproces, hoe ga je om met de diversiteit van problematiek, welke tips & tricks zijn er voor professionals om de dialoog met mantelzorgers aan te gaan,... passeerden de revue.

Meer informatie?

Met veel plezier stellen we de presentatie van deze navorming ter beschikking: