Mantelzorgondersteuning

  • 3 november 2020

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven, te vinden via docx bestandnieuwsbrief mantelzorg okt-nov-dec 2020.docx (32 kB).