Mantelzorgondersteuning

  • 5 oktober 2021

Na maanden van beperkingen zijn we als mantelzorgverenigingen verheugd dat wemantelzorgers weer in het 'echt' mogen samenbrengen. Ook nu er weer perspectiefis, mogen we mantelzorgers niet uit het oog verliezen. Als mantelzorgverenigingenengageren we ons om de activiteiten in alle omstandigheden veilig te organiseren.
We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven:

pdf bestandNieuwtjes mantelzorgondersteuning (september-november 2021).pdf (422 kB)