Mantelzorgstatuut

  • 8 december 2020

Sinds 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen. Er zijn 2 types erkenningsattesten of mantelzorgstatuten:

1. een algemene erkenning als mantelzorger

Dit attest geeft je een algemene erkenning als mantelzorger. Het is onbeperkt geldig en er staat geen beperking op het aantal erkende mantelzorgers dat een zorgvrager mag hebben.

Het attest wordt uitgereikt door het ziekenfonds van de mantelzorger. Meer info is te verkrijgen bij het ziekenfonds.

2. een erkenning als mantelzorger met sociaal voordeel

Dit mantelzorgstatuut geeft je een algemene erkenning als mantelzorger en is gekoppeld aan 1 sociaal voordeel: de mogelijkheid om  mantelzorgverlof aan te vragen bij je werkgever. De erkenning is 1 jaar geldig en het aantal mantelzorgers met dit type attest is beperkt tot 3 per zorgvrager.

Je kan als erkende mantelzorger bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen. Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je één volledige maand mantelzorgverlof opnemen. Als je voltijds werkt, kan je ook ervoor kiezen om een halftijdse of 1/5de vermindering op te nemen. Sommige mantelzorgers zorgen voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan je een maand mantelzorgverlof opnemen. Over je hele loopbaan kan je maximum 6 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen of 12 maanden als je het halftijds of deeltijds opneemt.

Je vraagt het verlof aan door een aangetekend schrijven of een brief te bezorgen aan je werkgever met het bewijs van je erkenning als mantelzorger met het sociaal voordeel.

Het attest wordt uitgereikt door de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds van de mantelzorger. Zij onderzoeken of je in aanmerking komt.

 

Meer info op de websites van de ziekenfondsen.