Op deze pagina

Het doel van het MultiDiciplinair Overleg (=MDO) is afstemming organiseren voor complexe zorg in thuissituaties.

Voorwaarden?

 • aansluiting bij Vlaamse sociale bescherming ipv ziekenfondsen
 • Aanvraag door de persoon, mantelzorger of zorgaanbieder bij overlegorganisator (lijst van overlegorganisatoren vind je hier)

Taken overlegorganisator?

 • Voorbereiding
 • Voorzitten
 • Administratief afhandelen
 • Aanvragen vergoedingen in eMDOfin door overlegorganisator

Wil je organisator worden? Stel je dan kandidaat bij Karen Fredrix via multidiciplinairoverleg@vlaanderen.be

Het overleg wordt vergoed als...

 • Er 3 verschillende diciplines aanwezig zijn. HA/Psychiater mag digitaal of telefonisch deelnemen)
 • Persoon of vertegenwoordiger aanwezig is met toestemming voor samenstelling overleg en verwerking van gegevens mag gebeuren of zorgaanbieders verklaren dat aanwezigheid persoon niet wenselijk is
 • Er 1 overleg per jaar plaats vindt

Welke rollen worden vergoed?

 • Organisator: 120 euro
 • Zorgbemiddelaar: 40 euro
 • Deelnemer: 25 euro (max. 4 per overleg op organisatieniveau)
 • Geen cumulatie tussen rollen als persoon, wel op organisatieniveau.

Ondersteunend materiaal vind je hier

Vragen kunnen gesteld worden aan: multidiciplinairoverleg@vlaanderen.be