MDO: een nieuw vergoedingssysteem

  • 15 mei 2020

Vanaf 1 mei 2020 wordt er een nieuw vergoedingssysteem gehanteerd voor de multidisciplinaire overleggen. De eerste stappen richting zorgcoördinatie worden hierbij gezet. 

Meer informatie omtrent het nieuwe vergoedingssysteem vindt u hier terug.