MDO in de thuiszorg blijft mogelijk

  • 29 oktober 2020

MDO in de thuiszorg blijft mogelijk

De coronacrisis vraagt extra inspanningen en creatieve oplossingen van de thuiszorg en van hulpverleners in de eerstelijnszorg. Een goede samenwerking en zorgafstemming draagt bij aan het welzijn van de patiënten thuis en verhoogt de draagkracht van iedereen die hen bijstaat met zorg en ondersteuning. Ook nu kun je voor multidisciplinaire afstemming beroep doen op de overlegorganisatoren van het MDO.

De overlegorganisator zoekt een gemeenschappelijk moment om de cliënt, mantelzorger(s) en hulpverleners rond tafel (of computerscherm) te brengen. Naargelang de omstandigheden wordt er gekeken naar een voldoende ruime overleglocatie of wordt het zorgoverleg online gehouden. Het Agentschap Zorg & Gezondheid vergoedt digitale overleggen tot eind april 2012.

Voor meer informatie over de nieuwe voorwaarden van een vergoedbaar zorgoverleg of contactgegevens van een overlegorganisator, kan je terecht op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid