PMD sorteren in de zorg

Het is niet altijd duidelijk of verpakkingen die vrijkomen in ziekenhuizen, woonzorgcentra, huisartsenpraktijken, enzoverder te catalogeren zijn als bedrijfsmatig of huishoudelijk verpakkingsafval. Er dringt zich een pragmatische aanpak op die werkbaar is voor de welwillende sorteerder op het terrein. Er is nood aan een aantal uitgangspunten en basisprincipes in plaats van een sorteergids die per definitie onvolledig is.

De algemeen geldende benadering qua sortering van afval in de zorg gaat voor op de sorteerregels zoals hierna voorgesteld. Deze regels zijn uitsluitend van toepassing voor het sorteren van PMD.

Waar kan ik mijn (gebruikte) naalden kwijt?

De gemeentelijke recyclageparken zijn meestal enkel bedoeld voor naaldcontainers van particulieren. Je kan altijd navraag doen bij je gemeente of intercommunale of kleine hoeveelheden naaldcontainers van huisartsen toch worden toegelaten. Voor overig RMA zijn de meeste recyclageparken niet vergund. Je dient dus contact op te nemen met een inzamelaar.

In welke afvalbak hoort gebruikt papier van de onderzoekstafel thuis?

Niet bevuild papier van de onderzoekstafel mag bij het papier- en kartonafval gesorteerd worden. Papier met een kunststoflaag hoort bij het restafval thuis. Ook papier van het type toiletpapier, keukenpapier, papieren zakdoekjes, enzoverder horen bij het restafval.

Klik hier voor alle informatie