Mentaal welzijn onder druk

Mentaal welzijn

Ons mentaal welbevinden is de mate waarin we ons goed in ons vel voelen, ons gelukkig voelen. Het is een fundamenteel onderdeel van de gezondheid en de kwaliteit van het leven van mensen. Het mentaal welzijn van mensen staat echter meer dan ooit onder druk. Onderzoek over geestelijke gezondheid (Gisle et al, 2018) toont aan dat één persoon op drie een zekere graad van psychisch onwelbevinden heeft.

Zo vroeg als mogelijk

Realiteit toont dat mensen vaak vertrouwen hebben in hun huisarts, apotheker, thuisverpleger,… Wanneer we ons niet goed voelen in ons vel, gaan we dit sneller signaleren bij degene die we vertrouwen. Het gebeurt dus regelmatig dat hulp– en dienstverleners signalen opvangen dat het niet zo goed gaat met hun cliënt. Het is hierbij belangrijk dat er zo snel als mogelijk gepaste hulp wordt aangeboden, om erger te voorkomen. Maar waar kunnen ze terecht als ze een signaal opvangen?

Complex hulpverleningslandschap

Het hulpverleningslandschap is complexer dan ooit. Er bestaan veel initiatieven, projecten, organisaties, diensten die inzetten op het versterken van mentaal welzijn. Door de hoeveelheid is het moeilijk het bos door te bomen nog te zien. Daarbovenop hebben hulp– en dienstverleners vaak niet de tijd en ruimte om de weg te zoeken door een te hoge werkdruk. CAW Zuid-West-Vlaanderen wil ervoor zorgen dat ze niet zelf de weg meer moeten zoeken, maar hiervoor rechtstreeks beroep kunnen doen op professionele hulpverleners van het CAW.

Meldpunt mentaal welzijn

CAW Zuid-West-Vlaanderen wil de toegankelijkheid tot professionele hulpverlening bij mentale problemen vergroten door het aanbieden van een centraal meldpunt. Via het meldpunt kunnen hulp- en dienstverleners rechtstreeks professionele hulpverleners van het CAW consulteren voor advies, of vroegtijdig toeleiden wanneer ze signalen opvangen. Professionele hulpverleners van het CAW zetten in op brede vraagverheldering en rechtenverkenning en hebben aandacht voor alle welzijnsfactoren. Indien nodig kan er op basis van indicatiestelling vlot worden doorgeschakeld naar meer gespecialiseerde hulp. “Bij patiënten met een psychische kwetsbaarheid trachten we te streven naar een therapieplan op maat. Vaak is het zoeken naar een naald in een hooiberg tussen alle initiatieven van hulpverlening in de eerste en tweede lijn. Een centraal nummer waarbij we als huisarts op basis van het unieke verhaal van de patiënt de juiste kanalen kunnen aanspreken lijkt een enorme meerwaarde zowel voor ons als voor de patiënt. We zijn dan ook oprecht dankbaar dat dit uitgerold wordt in Zuid-West-Vlaanderen als (proef)project.” Vertelt Dr. Nicolas Meirschaert van Huisartsenpraktijk Veemarkt in Kortrijk. Concreet kunnen alle hulp- en dienstverleners (huisartsen, apothekers, thuiszorgdiensten, kinesisten, logopedisten, wijk gezondheidscentra, etc.) van maandag tot vrijdag tussen 9u-17u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met een professionele hulpverlener van het CAW via het gratis nummer 0800 13 500. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om contact te nemen per email via meldpuntmentaalwelzijn@cawzuidwestvlaanderen.be, met garantie dat de mail binnen de 2 werkdagen wordt opgevolgd.