Het Regionaal Zorgplatform (RZP) Halle-Vilvoorde werd in 2020 opgericht om met verschillende (bovenlokale) partners de gemeenschappelijke regio-specifieke uitdagingen aan te pakken. Het platform streeft naar een betere gezondheid en algemeen welzijn voor iedere burger binnen Halle-Vilvoorde, met speciale aandacht voor personen in maatschappelijk kwetsbare situaties. In het kader van deze regio-specifieke uitdagingen lanceerde het RZP het Memorandum 2024, getiteld ‘Een verenigde regio in zorg en welzijn – Samen barrières doorbreken’. Met dit memorandum wil het Zorgplatform de lokale besturen aansporen om het aanbod en de dienstverlening in zorg en welzijn te verbeteren in de regio Halle-Vilvoorde. Thema’s als crisisopvang, geestelijke gezondheid, preventie, maatschappelijk kwetsbare personen en samenwerking komen aan bod. Het memorandum biedt concrete voorstellen voor de meerjarenplannen van de lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Bovendien wordt er ook een oproep gedaan aan de Vlaamse en federale regering. Suggesties worden gesteld om de structurele tekorten aan te pakken en tegemoet te komen aan de problematieken van de regio rond Brussel.

Partners Memorandum
Memorandum