Op deze pagina

De conventie voor psychologische zorg in de eerste lijn is momenteel in volle gang. Er worden diverse kwetsbare doelgroepen bereikt die kunnen profiteren van de terugbetalingstarieven van geconventioneerde psychologen en orthopedagogen.

Echter, we merken op dat er veel cliënten worden doorverwezen die niet voldoen aan het profiel waarvoor de conventie is bedoeld. We willen dan ook graag de zorg beter op elkaar afstemmen.

Wie moet er bij een eerstelijnspsycholoog zijn? In welke gevallen is een tweedelijnsdienst meer geschikt? Wanneer is opname nodig? Er zijn tal van diensten die werken op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Kennen we elkaars werkwijzen voldoende? Zijn er andere initiatieven die we nog niet kennen en die een waardevolle aanvulling kunnen zijn op individuele behandeltrajecten? We zijn ervan overtuigd dat dit beter kan worden gedaan.

In onze Eerstelijnszone wordt er een werkgroep opgericht die zich richt op het mentale welzijn van mensen en hoe de zorg beter op elkaar kan worden afgestemd. Met deze werkgroep hopen we concrete tools en acties te ontwikkelen, zodat cliënten op de juiste plaats bij de juiste zorgverlener terechtkomen. We streven ook naar een betere samenwerking tussen al deze diensten en disciplines, omdat we elkaars werkwijzen beter begrijpen en kennen.

Stappenplan:

Ons stappenplan om hiermee verder aan de slag te gaan ziet er als volgt uit:

 1. In kaart brengen van het huidig lokaal aanbod en hiaten => 19/06 – lokale partners overheen sectoren werden uitgenodigd.
 2. Opmaak van een lokale flowchart in werkgroepen.
 3. Netwerkmoment / bekendmaking flowchart
 4. Georganiseerde casustafels vóór en dóór de veldwerkers

Stap 1

Stap 1 vond plaats op 19 juni aan de hand van een eerste brainstormsessie om te bespreken wat er nodig is om concrete acties te ondernemen.

Stap 2

Het ontwikkelen van een flowchart voor alle leeftijdsgroepen is te complex. De keuze werd gemaakt om te starten met de transitieleeftijd (van 15 jaar tot 23 jaar). Om dit te realiseren, gaan we aan de slag met kleine werkgroepen die specifieke kennis hebben over deze doelgroep.

Volgende partners worden uitgenodigd voor deze werkgroep:

 • GGZ diensten: CGG, PAAZ, Psychiatrisch Expertise Team, Crosslink, WINGG, Eerstelijnspsychologen, …
 • Opgroeien: OverKop huis, Ondersteunigscentra Jeugdhulp, 1Gezin1Plan, Contextuele begeleidingsdiensten, Begeleidingscentra, …
 • VAPH-sector: diensten thuisbegeleiding, mobiele teams, MFC’s, Dienst Ondersteuningsplan, …
 • Lokaal bestuur: Sociaal Huis, Rechtenverkenning, Lokaal jeugdbeleid, …
 • Welzijn: CAW, JAC, Ervaringsdeskundigen, Geïntegreerd Breed Onthaal, …
 • Gezondheid: huisartsen, logopedisten, diëtisten, Zeepreventorium, …
 • Onderwijs: brugfiguren secundair onderwijs, Centra Leerlingenbegeleiding, onderwijsexperts, …

De werkgroep komt samen op 21/11 en 11/01, telkens van 10u tot 12.30u. Aansluitend voorzien we een broodjeslunch.

Wil je graag deelnemen? Schrijf je dan in via onderstaande knop. Inschrijven kan tot 15/11.

Het is belangrijk dat je op beide momenten aanwezig kunt zijn, aangezien we tijdens het tweede moment verder zullen werken op wat we tijdens het eerste moment hebben besproken.

Hoewel we momenteel de nadruk leggen op de transitieleeftijd, hebben we ook plannen om in de toekomst te werken met andere doelgroepen.