Op deze pagina

Visie

Elke persoon in de eerstelijnszone kan zelf en/of met hulp zijn zorg- en ondersteuningsproces vorm geven, doelstellingen bepalen, met wederzijds respect en aandacht voor de persoon en zijn context. De persoon met een zorgnood staat centraal, wordt versterkt en heeft een stem om de regie voor zijn eigen zorg en welzijn ter harte te kunnen nemen.

Goed ondersteunde en gevormde medewerkers handelen en denken samen met en rond de persoon in de eerstelijnszone, doelstellingsgericht en met aandacht voor de waarden van de eerstelijnszone:

  • Respect

We erkennen en aanvaarden de uniciteit van elke persoon en van elkaar.

  • Doelgerichtheid

We bieden ondersteuning die ertoe doet. We stellen duidelijke doelen en bieden een kader om ze te realiseren.

  • Creativiteit

We kunnen binnen de lijnen buiten de routine gaan om oplossingen te vinden.

  • Integriteit

We zijn eerlijk en oprecht, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

  • Krachtgerichtheid

We zetten voluit in op de eigen kracht van mensen.

  • Samenwerking

We zijn samen competent.

Er is een complementair samenwerkend netwerk dat vanuit expertise elkaar versterkt om eenieders doelstelling te realiseren. Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, partnerschap en afstemming tussen verschillende niveaus komen we tot tijdige, werkbare, gedragen en duurzame oplossingen. Om een kwalitatieve organisatie van preventie, zorg en ondersteuning te kunnen realiseren, is er nood aan een adequate kwaliteitsbewaking.

Missie

ELZ Dender beoogt een gezond leven voor alle personen in de eerstelijnszone, steunend op een kwalitatieve organisatie van preventie, zorg en ondersteuning. Noden detecteren, analyseren, doelen bepalen, actie ondernemen, evalueren en bijsturen zijn hierbij essentieel.

ELZ Dender wil een goed werkende community creƫren waarin alle (formele en niet-formele) partners, zowel professionele als mantelzorgers en vrijwilligers, binnen de eerstelijnszone samenwerken. Dit wordt gerealiseerd door te informeren, te verbinden, belangen te behartigen, vorming aan te bieden en aan te zetten tot actie.