Toegankelijke zorg

ELZ Leuven Zuid bevordert het welzijn en de gezondheid van al haar inwoners door middel van toegankelijke eerstelijnshulpverlening en zorgverstrekking.

Waarom?

Toegankelijke eerstelijnshulpverlening en zorgverstrekking, zodat elke burger een (sociaal) volwaardig leven zou kunnen leiden in eigen regie.

Voor wie?

We richten ons op alle burgers met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen.

Hoe zien we dit?

We vertrekken vanuit de zorgvraag. De wensen en mogelijkheden van mensen met een zorg-welzijnsnood en hun onmiddellijke netwerk staan hierbij centraal. Zo streven we ernaar om tot de minst ingrijpende en meest gepaste zorg te komen. We zetten daarom ook in op preventieve initiatieven en verbindende krachten binnen de samenleving.

Zorgdragen

ELZ Leuven Zuid draagt zorg voor haar zorg- en hulpverleners.

Wij ondersteunen een efficiƫnte samenwerking en communicatie tussen zorg- en hulpverleners. Een generalistisch perspectief en goede zorgcoƶrdinatie staan hierbij centraal. Wij stimuleren hun betrokkenheid en werkvermogen door oog te hebben voor werkbaar werk, deskundigheidsverhoging, vernieuwende werkmethodes en organisatiestructuren.

Preventie, vroeg detectie, snelle interventie

ELZ Leuven Zuid zet sterk in op preventie, vroeg detectie en snelle interventie in een gezonde omgeving. Hiertoe zetten we systematisch acties op na een grondige analyse van de risico houdende factoren.

Toekomstgericht

ELZ Leuven Zuid werkt toekomstgericht. Enkele centrale uitgangspunten hierbij zijn:

  • zoeken en bevorderen van inspiratie in eigen kringen
  • focus op informatie om de eigen werking te optimaliseren
  • inzetten op de opbouw van een sterk intersectoraal, regionaal netwerk
  • realiseren van een constructieve wisselwerking met de andere eerstelijnszones (in de regio) en met de overheid
  • En dit binnen de context van een zorgende samenleving en verbindende buurtwerking.