Missie, visie en waarden van ELZ Maasland

Missie:

Eerstelijnszone Maasland kiest in de regio Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken voor een krachtgerichte en integrale benadering van zorg en welzijn. De persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood, in en met zijn context, staat centraal. Hiertoe werken de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood, formele en informele zorg- en welzijnsactoren en lokale besturen samen in een netwerk dat kwalitatieve afgestemde en toegankelijke zorg op maat realiseert, met ook voldoende aandacht voor preventie.
 

Visie:

De opdracht van ELZ Maasland is tweeledig: enerzijds ‘preventie, zorg en ondersteunen’ en anderzijds ‘community creëren’. Onderstaande afbeelding vat deze 2 opdrachten samen:

Visie ELZ Maasland


Centrale waarden en principes:

6 Waarden verbinden alle actoren actief in ELZ Maasland: transparant, samenwerkingsbereidheid, netwerkversterkend werken, resultaatgericht, respect, creatief.        

                                                                

  • Transparant

We gaan open en transparant met elkaar om en spreken dezelfde taal. We zetten in op een goede communicatie tussen alle partners omdat we ervan overtuigd zijn dat als we elkaar kennen, we ook warm en gericht kunnen doorverwijzen.
 

  • Samenwerkingsbereidheid

We werken positief mee om een gezamenlijk doel te realiseren (zowel in relatie met de persoon met een zorg- en/ of ondersteuningsnood en zijn netwerk, als in de relatie tussen professionele hulpverleners).

  • Netwerkversterkend werkenWaarden ELZ Maasland

We spreken steun- en hulpbronnen in de omgeving van de persoon met een zorg- en/ of ondersteuningsnood aan vanuit een krachtgerichte visie, schakelen hen in en/ of activeren hen. Op deze manier krijgt de persoon met een zorg- en/ of ondersteuningsnood meer greep op de eigen situatie en zijn omgeving.
 

  • Resultaatgericht

We richten acties en beslissingen op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. Doelgericht, realistisch, gefocust, pragmatisch en betaalbaar.

  • Respect

We benaderen elkaar vanuit een wederzijdse waardering voor elkaars rol, kwaliteiten, expertise en vaardigheden. Dit geldt zowel voor de persoon met een zorg- en/of een ondersteuningsnood als voor formele en informele zorg- en welzijnsactoren.
 

  • Creatief

We denken out of the box. We proberen nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden.