Missie en Visie

ELZ Vlaamse Ardennen is werkzaam in het gebied met volgende steden en gemeenten: Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem en Zwalm.

De eerstelijnszone streeft ernaar iedere burger met een zorg- of ondersteuningsvraag geïntegreerde zorg aan te bieden.

Met geïntegreerde zorg doelt men op

  • Het hele continuüm van tussenkomsten gericht vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde.
  • De continuïteit van zorg tussen en over de verschillende welzijns- en gezondheidszorg- en lokale bestuursactoren heen.
  • Afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker

ELZ Vlaamse Ardennen wil de samenwerking tussen de lokale besturen, de lokale zorg- en welzijnswerkers, de mantelzorgers en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood optimaliseren.

Het doel: de kwaliteit van de zorg verhogen door kennis en informatie uit te wisselen en de werking af te stemmen rekeninghoudend met de noden die heersen in de regio.

Opdrachten

  • Ondersteunen van lokale eerstelijnszorgaanbieders, zorg- en welzijnsvoorzieningen en beroepsgroepspecifieke verenigingen bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning.
  • Ondersteuning van het Lokaal Sociaal Beleid.
  • De organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning afstemmen op de zorg- en ondersteuningsvragen in de regio (door het bepalen van prioriteiten vastgesteld op bevolkingsniveau).
  • Meewerken aan de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten en gezondheids- en welzijnsdoelstellingen.