Missie/visie eerstelijnszone Oostende-Bredene

Eerstelijnszone Oostende-Bredene (ELZ OB): een goede gezondheid en welzijn voor ALLE inwoners.

 • De ELZ OB is er voor alle inwoners[1] van Oostende-Bredene en engageert zich om iedereen toegang te geven tot het aanbod van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De ELZ OB levert extra inspanningen om de meest kwetsbaren te bereiken.
 • De ELZ OB gaat uit van de sterkte van de zorgvragers en stimuleert ze in hun eigen kracht.
 • De ELZ OB heeft aandacht voor de persoon in zijn of haar totaliteit en baseert zich hiervoor de het concept “positieve gezondheid”[2]
 • De ELZ OB organiseert continuïteit en duurzaamheid in de zorg. Preventie vormt de basis van de totaalaanpak.
 • De ELZ OB verwacht van iedere zorgvrager, mantelzorger en zorgverstrekker dat die  handelt met respect voor ieders deskundigheid en aan elke betrokkene een gelijkwaardige rol toekent.

 

Alle zorg- en hulpverleners van de ELZ OB dragen de missie uit.

De ELZ realiseert deze missie door:

 • Ruime communicatie te organiseren over het zorgaanbod. De zorgorganisatie en zorgverstrekkers dragen hieraan bij. Iedere zorgvrager of mantelzorger moet weten waar hij of zij terecht kan.
 • Sterke communicatielijnen tussen de verschillende zorgaanbieders te organiseren.
 • Een lerend netwerk, met maximale participatiekansen voor de zorgvragers, de burgers, de mantelzorgers en zorgverstrekkers te organiseren.
 • Vorming, overleg, belangenbehartiging, informatieverstrekking te organiseren en  concrete acties uit te werken.

 

 


[1]  Inwoner wijst op iedereen die op duurzame wijze in de zone verblijft, dus inclusief: personen zonder papieren, tweedeverblijvers.

[2] De 6 gezondheidsdomeinen van Machteld Huber: lichaamsfuncties,  mentaal bevinden,  zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie, dagelijks functioneren.

 

 

Waarden

 • Autonomie, vertaald in zelfbeschikkingsrecht met focus op empowerment
 • Kwaliteit, gekenmerkt door duurzaamheid en continuïteit
 • Transparantie
 • Respect, uitgedrukt in vertrouwen en waardering

Hoe deze waarden zich uiten in gedragingen, kun je hier lezen : 

pdf bestandWaarden eerstelijnszone Oostende-Bredene (110 kB)