MOEF!

  • 30 augustus 2021

MOEF! versterkt de positie van kwetsbare jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

‘Met MOEF! willen we de participatiekansen van jongeren aan de arbeidsmarkt verhogen. MOEF verwijst naar het in beweging brengen van kwetsbare jongvolwassenen.’ Greet Patho, Selab


Het Europese Sociale Fonds (ESF) lanceerde een oproep om partnerschappen op te richten om knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegen te gaan. Selab nam het initiatief om een projectaanvraag in te dienen. ‘Eerst brachten we de drempels die jongeren ervaren richting arbeidsmarkt in kaart.’ Vertelt Bram Verheyen, netwerkregisseur MOEF!. ‘Op basis daarvan betrokken we relevante en lokale partners. En zo is MOEF! ontstaan met als partners Selab, Emino, Arktos, CAW, Vagga en VDAB. Deze organisaties brengen het partnerschap de nodige expertise bij op vlak van integratie op de arbeidsmarkt, mentaal welzijn, in het opbouwen van een netwerk, verslavingsproblematieken, …’ MOEF! biedt individuele en groepsbegeleiding aan voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar.


Jongeren kunnen via tal van organisaties worden aangemeld voor het project. ‘De lokale OCMW’s en VDAB hebben reeds de eerste jongeren ingeschreven, maar ook politie, straathoekwerkers, jeugdverenigingen, sociale kruideniers,… kunnen jongeren aanmelden voor het project. Dit kan eenvoudig via een online formulier, terug te vinden op de website selab.be/moef.’ zegt Bram Verheyen, Selab

 

Lees het volledige persbericht:

pdf bestand210616 - Persbericht MOEF!.pdf (218 kB)