Mogelijkheden tot hulp en extra ondersteuning voor zorgvoorzieningen

  • 3 december 2020

Voor zorgvoorzieningen die te kampen hebben met personeelsuitval of op zoek zijn naar bijkomende personeelscapaciteit, was er al een cascadedocument opgesteld met de verschillende mogelijkheden en hulpbronnen. De verschillende stappen die een voorziening kan ondernemen om zijn personeelscapaciteit te versterken, zijn nu ook helder voorgesteld in een flowchart.

Zorgvoorzieningen die te kampen hebben met een uitbraak, kunnen ook rekenen op advies en ondersteuning van het “outbreak support Team” van Zorg en Gezondheid. Dit team neemt systematisch contact op met zorgvoorzieningen met een (beginnende) uitbraak, inventariseert welke acties er al ondernomen zijn, adviseert voor bijkomende acties, kan op plaatsbezoek gaan, kan een opleiding over infectieziektepreventie aanbieden door de mobiele equipes van Zorg en Gezondheid… een volledige beschrijving van de werking en het aanbod van dit team vindt u hier.
 
Naar het overzicht van hulp en ondersteuning voor zorgvoorzieningen.

(Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)