Mondiale werking Regio Lier

Mondiale werken Regio Lier

Mondiale Werken Regio Lier (MoWe) is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2016 asielzoekers, vluchtelingen, daklozen en mensen in een kwetsbare positie ondersteunt.

Met de hulp van 150 vrijwilligers bieden we ondersteuning via 18 verschillende projecten waaronder woon- en werkhulp, leerondersteuning en tal van vrijetijdsactiviteiten. Deze zijn elk ontstaan vanuit een concrete vraag bij onze doelgroepen. Op deze manier willen we draagkracht stimuleren en verbinding creëren.

MoWe is actief in 16 gemeenten tussen Antwerpen en Mechelen maar ook daarbuiten (bv. in de gemeente Lille).

We bieden ondersteuning op verschillende levensdomeinen. Een greep uit het aanbod van activiteiten:  

  • Wonen: woonclubs organiseren, transit- of doorgangswoningen beheren, een huisvestingsfonds, een verhuis- en klusdienst,...
  • Werken: verschillende vormen van begeleiding bij het vinden van werk, actief mee op zoek gaan naar vrijwilligerswerk;
  • Leren: leerondersteuning, zomerscholen en conversatiegroepen organiseren, laptops uitlenen;
  • Gezin en inkomen: hulp bij begrijpen en invullen van formulieren aanbieden, tweedehands fietsen ter beschikking stellen, onze sociale winkel ’t Bazarke;
  • Ontspannen: betaalbare vakanties, taalstimulerende activiteiten, kampen voor kinderen, jongeren en volwassenen organiseren, een Leescafé, wereldkeuken en film…;
  • Gezondheid: gratis vaccinaties organiseren, sensi-ambassadeurs.

Contactgegevens:

Mondiale Werken Regio Lier vzw

Tom Van de Vel

0473994157

woonhulp.regiolier@gmail.com

www.vluchtelingenregiolier.be

Vrijwillige tolken beschikbaar!

Vanuit Mondiale Werken willen we de medische diensten (dokters, tandartsen, apothekers, ziekenhuizen…) ondersteunen in hun contacten met Oekraïense (en andere) vluchtelingen. 

Contactgegevens en beschikbaarheden kunnen worden opgevraagd bij ELZZORA: 0472/12.44.00

  1. Indien u nog Oekraïens- of Russisch-sprekenden kent, die ook kunnen vertalen naar het Nederlands (of naar het Engels of Frans), mogen deze personen zich aanmelden bij ELZZORA, wij bezorgen de gegevens aan Mondiale Werking.
  2. Mondiale werking is ook op zoek naar Oekraïens- of Russisch-sprekende vluchtelingen die een medische achtergrond hebben, bijvoorbeeld dokters, tandartsen, apothekers, verplegenden, kinesisten enz.  Indien u zo’n mensen ontmoet, willen we graag met hen in contact komen.