Op maandag 28 november werd in het parkje aan de Gentse stadshal een nieuw permanent monument onthuld. Dit als eerbetoon aan alle Gentenaars die zich tijdens de coronaperiode op een verdienstelijke manier hebben ingezet en zich solidair hebben getoond met anderen. De cirkelvormige gedenksteen, van de hand van letterkapper Filip Martin, draagt het opschrift ‘We zullen doorgaan tot we samen zijn’ naar het lied van Ramses Shaffy. Op dezelfde plek ontdek je nog tot eind januari 2023 enkele treffende portretten met bijhorende, korte getuigenissen van Gentenaars voor wie corona een bijzondere impact had. Meer info vind je via deze link.