Multidisciplinair overleg vanaf 01/05/2020

De 'overgangsperiode' voor het Multidisciplinair Overleg gaat in vanaf 01/05/2020 !
Hier vindt u alle communicatie en documenten terug vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/multidisciplinair-overleg-vanaf-1-mei-2020-update

Lancering digitale toepassing

We nemen op 3 mei 2021 een digitale toepassing in gebruik om de vergoedingen voor deelname aan het multidisciplinair overleg rechtstreeks in te dienen bij de zorgkas, waarbij de gebruiker is aangesloten.

De toepassing is te bereiken via volgende website: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/emdo.
Het inloggen in de toepassing verloopt met het eID of Itsme.

Er is een handleiding pdf bestandHandleiding eMDO versie 30042021.pdf (736 kB) om de toepassing te gebruiken. In de toepassing is ook een link naar deze handleiding beschikbaar (op de startpagina links naast uw aanmeldnaam).

In januari werd over de toepassing al opleiding gegeven. De presentatiepptx bestandOO_infosessies januari.pptx (1.75 MB) en de opname (herbekijk hier deel 1 en deel 2), waarin de demo wordt getoond, kunnen nog ondersteunend werken.

De overlegorganisatoren kregen de melding dat zij de papieren vergoedingsfiches met een overlegdatum van 1/5/2020 tot en met 28/2/2021 ingescand en geklasseerd per maand van overlegdatum kunnen bezorgen aan het agentschap via de nieuwe generieke mailbox multidisciplinairoverleg@vlaanderen.be. De vergoedingsfiches zullen chronologisch ingevoerd worden in de toepassing. Met deze invoer kunnen de zorgkassen ook starten met de uitbetaling van de vergoedingen. Daarnaast wordt de toepassing geleidelijk aan gevoed met gegevens over gebruikers waarvoor een multidisciplinair overleg doorging.

De overlegorganisatoren voeren de gegevens over het multidisciplinair overleg met overlegdatum tussen 1/3/2021 en 30/4/2021 zelf in de toepassing in. Verder kunnen zij op 3 mei starten met de rechtstreekse aanvraag van vergoedingen voor overleg met een overlegdatum vanaf 1 mei.

De mailbox multidisciplinairoverleg@vlaanderen.be is vanaf 3/5 ook de meest geschikte weg om vragen te stellen over het vergoedingssysteem, de voorwaarden voor een vergoedbaar overleg en de toepassing van de voorwaarden. Vragen over het gebruik van de toepassing kunt u eveneens via deze mailbox stellen.

Vragen over betalingsdossiers zelf en over het in orde brengen van de verzekerbaarheid van een gebruiker kunt u stellen aan de zorgkas waarbij de gebruiker is aangesloten of wenst aan te sluiten. Daarvoor gebruikt u de e-mailadressen van de zorgkassen. Een link naar deze contactgegevens kunt u terugvinden in de handleiding.

Communicatie aan overlegorganisatoren

Relevante documenten voor het administratieve luik van het multidisciplinair overleg

De informatie over het vergoedingssysteem blijft via dit documentdocx bestandMultidisciplinair overleg vanaf 1 mei 2020 voorwaarden.docx (22 kB) beschikbaar. Ook vind je hieronder het sjabloon zorg- en ondersteuningsplan en de verklaringen, nodig om een multidisciplinair overleg administratief te kunnen vervolledigen:

 

Sjabloon Zorgplan

Het in te vullen sjabloon voor een zorgplan docx bestandMO_sjabloon zorgplan_DEF_met KBO (15).docx (146 kB)

Contactpersonen MDO

Contactlijst overlegorganisatoren: xlsx bestandOverlegorganisatoren contactlijst versie 30042021.xlsx (106 kB). Filter dan eerst op provincie, eventueel op regio en vervolgens op organisatie. Zo komt u snel bij iemand terecht die u kan begeleiden in het afstemmen van de zorg.