Net zoals vorig jaar is het aangewezen om in het najaar een herhalingsvaccinatie te doen tegen COVID en tegen de seizoen griep. Hiervoor zullen de apothekers, huisartsen en verpleegkundigen samen werken om de meest kwetsbaren en iedereen dit wenst tijdig te kunnen vaccineren. Vanaf september wordt er gestart met de vaccinatie tegen COVID en half oktober start de griepvaccinatie.

Volg onze communicatiekanalen voor informatie. Home | Laat je vaccineren