Deze inhoud is van toepassing op de zones Eerstelijnszones Antwerpen, Antwerpen Centrum , Antwerpen Zuid en Antwerpen Oost

Op deze pagina

Samenwerking in de persoonsgerichte zorg bij de lage rugpijn patiënt

Tijdens deze avond laten we enkele boeiende sprekers en een ervaringsdeskundige aan het woord over lage rugpijn.

Nadien volgt er in multidisciplinaire groepjes een hands-on workshop.

We sluiten af met een netwerkmoment en een receptie.

De navorming wordt georganiseerd voor zorgverleners die werken in Eerstelijnszone Antwerpen Oost, Zuid en/of Centrum.

Accreditering voor huisartsen en kinesisten wordt aangevraagd.
We voorzien ook een deelnameattest.

Schrijf je in:

Noteer "geen" indien niet van toepassing
Organisatie: i.s.m. HAK Antwerpen Oost
woensdag 11 september 2024, 20:00 - 22:00
Hotel Vander Valk Borgerhout Luitenant Lippenslaan, 2140 Borgerhout
gratis