Tijdens deze inspirerende netwerkavond brengen we zorgverleners uit het Antwerpse samen rond het thema ‘transmurale samenwerking in de oncologische en palliatieve zorg’.

Een goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn vormt de basis voor kwalitatieve oncologische en palliatieve zorg. We nemen verschillende aspecten onder de loep, leren elkaar beter kennen tijdens een speeddate en gaan dieper in op enkele thema’s tijdens de workshops. Tenslotte kan er worden bijgepraat met een hapje en een drankje.

Deze avond staat open voor verschillende zorgverleners (oncologen, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen,....).

Accreditering voor huisartsen en apothekers werd aangevraagd.

Programma

19u30 Onthaal

20u00 Plenaire sessie

  • Hoe loopt de transmurale samenwerking nu?
  • Wat zijn de cijfers rond oncologie en levenseinde?
  • Wat is belangrijk voor de patiënt?
  • Voorstelling IRIS proefproject: hoe kunnen we de transmurale communicatie optimaliseren?

20u30 Speeddate tussen zorgverleners uit de oncologische en palliatieve zorg.

21u00 Boeiende workshops rond verschillende thema's.

22u00 Receptie en netwerkmoment.

Workshops

Praktische communicatietraining in het thema oncologie

Spreker: Annelies Janssens (UZA thorax oncologie)

Hoe pak je een slecht nieuws gesprek aan? Welke woorden gebruik je tijdens een oncologisch of palliatief traject en hoe kijkt elke verschillende discipline hiernaar? Vanuit haar onderzoek en ervaring als communicatietrainer gaat Annelies Janssens actief aan de slag.


Samen aan de slag met vroegtijdige zorgplanning (i.s.m PHA).

Vroegtijdige zorgplanning vormt een essentiële bouwsteen in de oncologische zorg. In deze workshop leer je hoe je hiermee multidisciplinair aan de slag gaat en wie welke rol kan opnemen.


Interdisciplinair samenwerken in de oncologische zorg

Moderator: Katrien Cordemans (huisarts)

De titel spreekt voor zich, we hebben elke discipline nodig in de zorg voor onze patiënt. Hoe kan je de betrokkenheid van verschillende disciplines bekijken? Welke taakverdeling kan je hierin hanteren? In deze workshop reiken we enkele handvaten aan om interdisciplinair samen te werken. We overlopen ook enkele mogelijke communicatietools.


Omgaan met culturele diversiteit in de oncologische/palliatieve zorg

De culturele diversiteit in de samenleving is de laatste jaren enorm toegenomen. Hierdoor komt ook de oncologische en palliatieve zorg meer in aanraking met een multiculturele patiëntenpopulatie. In deze workshop gaan we in op de specifieke uitdagingen die bij culturele diversiteit komen kijken.

Locatie

KAVA Congrescentrum (KCC) Consciencestraat 41, 2018 Antwerpen

Er is voldoende ondergrondse parking aanwezig.
Ga naar de website van het congrescentrum voor meer info over de bereikbaarheid.

Schrijf je in:

Organisatie: Huisartsenkring Minerva, ELZA Centrum
dinsdag 20 juni 2023, 20:00 - 22:00
KAVA Congrescentrum Consciencestraat 41 , 2018 Antwerpen
gratis