Neem deel aan de ronde tafels - Kwetsbare groepen COVID-19 (Logo Dender)

 • 26 februari 2021

Kwetsbare doelgroepen informeren rond COVID-19-vaccinatie

(Uitnodiging 2 digitale ronde tafels)

 

Beste partner,
 
De uitrol van de COVID-19-vaccinatiestrategie in Vlaanderen loopt op volle toeren. Op korte tijd wordt hierover een stroom aan informatie de wereld ingestuurd, via heel wat verschillende kanalen. Die informatie is niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen, laat staan dat we ook iedereen echt bereiken met de juiste informatie. Er circuleren bovendien heel wat fabeltjes en ‘fake news’ rond vaccinatie en heel wat mensen zitten met terechte vragen en bezorgdheden. Ook worden er culturele barrières ervaren.
 
Om echter een beetje grip terug te krijgen op ons ‘oude leven’, is het van belang dat we met de COVID-19-vaccinatie groepsimmuniteit bereiken. En daartoe moeten zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Voor een optimale doeltreffendheid van het vaccin bij de bevolking en het ontstaan van groepsimmuniteit, zou meer dan 70% van de Belgen zich moeten laten vaccineren. Dat is een grote uitdaging. Ook en vooral op lokaal niveau. Toegankelijke communicatie die informeert én motiveert moet daarbij helpen.Het is belangrijk om verschillende doelgroepen en hun specifieke problematieken en noden te definiëren om zo een doelgroepgerichte sensibiliseringsaanpak op te stellen.
 
Als Logo ondersteunen wij heel actief onze lokale besturen, zorgraden en andere partners bij betrouwbare en onderbouwde informatie op maat van verschillende doelgroepen. We hechten daarbij extra belang aan het informeren van moeilijk te bereikbare doelgroepen, en kregen via onze partners al heel wat vragen om hier concrete actie(s) rond op te zetten. Daarom willen we graag samen met jou, als organisatie die heel dicht staat bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, aan tafel zitten!
 
Samen met u willen we een aanpak uitwerken naar:

 • anderstaligen
 • kwetsbare groepen met lage sociaal-economische status

Tijdens deze twee ronde tafels willen we brainstormen over volgende topics: 

 • Wat willen we bereiken met onze lokale sensibiliseringsacties?
 • Aan welke subgroepen binnen onze doelgroep moeten we bijzondere aandacht besteden?
 • Welke inzichten hebben we uit de leefwereld van deze doelgroep, revelant voor de vaccinatiecampagne (waarden, normen, gebruiken, communicatieregels …)?
 • Welke drempels en motivatoren ervaren zij om zich te laten vaccineren?
 • Wat moet onze kernboodschap zijn? 
 • Hoe moeten we onze boodschap verpakken in een bepaald materiaal zodat ze ook aankomt?
 • Welke kanalen gebruiken we best om de doelgroep te bereiken?
 • Welke ondersteuning hebben jullie nodig van Logo Dender vzw of andere partner?

Ook jullie eigen vragen kunnen hier natuurlijk aan bod komen.
 
Deze ronde tafels zijn een startpunt voor een verder traject die we samen met jullie op korte termijn zullen uitstippelen.

 

Praktisch

4 maart 2021 van 9u tot 11u30: digitale ronde tafel – doelgroep anderstaligen

9 maart 2021 van 13u tot 15u30: digitale ronde tafel – doelgroep kwetsbare groepen met lage sociaaleconomische status

 

Klik hier om je in te schrijven!