Aan de hand van een vragenlijst, gericht naar niet-ergotherapeuten, wil ik inzicht krijgen over de plaats van ergotherapie in de eerste lijn en hoe andere disciplines de samenwerking met ergotherapeuten ervaren. Deze informatie dient als vertrekpunt om een adviesrapport uit te schrijven om ergotherapie meer te integreren in de eerste lijn.

De enquête zal slechts 5-8 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij garanderen u dat:

  1. Uw anonimiteit gewaarborgd is en dat uw antwoorden onder geen enkele voorwaarde aan derden worden versterkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  2. U zonder verantwoording uw deelname vroegtijdig kan beëindigen.
  3. U de toestemming tot de verwerking van uw antwoorden ten alle tijden kan in te trekken.
  4. Deelname aan deze enquête geen noemenswaardige risico’s of ongemakken met zich meebrengt.
  5. Indien gewenst, u na afloop van het onderzoek op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van het onderzoek.

Indien u meer informatie wenst in verband met het gehele onderzoek, mag u ten alle tijden contact opnemen via kathelijne.willekens@pxl.be.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage aan dit onderzoek!

>>Naar het onderzoek

Met vriendelijke groeten
Kathelijne Willekens
Onderzoeker PXL