Netwerk Gezondheidspromotie Gent

Ben je professioneel werkzaam rond gezondheidspromotie en ziektepreventie? Wil je graag weten wat er beweegt rond dit thema in Gent? Wil je meer impact hebben én samenwerken? Sluit dan aan bij het Netwerk Gezondheidspromotie Gent.

Het Netwerk Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gent (NGP) is een actief netwerk met vertegenwoordiging door Gentse gezondheids- en welzijnsorganisaties zoals de Gentse Wijkgezondheidscentra, mutualiteiten, Eerstelijnszone Gent, CLB’s, Centrum Geestelijke Gezondheid), hogescholen en UGent, thuisverpleging, inloopteams, KOVAG (apothekers),…  Het wil de impact van gezondheidspromotie versterken door de krachten te bundelen. Dit vanuit een integrale en holistische benadering. Het NGP komt een 4-tal keer per jaar samen en zet in op uitwisseling, deskundigheidsbevordering en visievorming. Omdat het versterken van gezondheidsvaardigheden via gezondheidspromotie een belangrijke doelstelling is van de Eerstelijnszone Gent werken we samen rond een gemeenschappelijk actieplan. Doel is het ondersteunen van professionals bij het werken rond preventie met specifieke acties zoals:

  • Opstellen van een communicatieplan met gezondheidskalender en promotiemateriaal
  • Uitwerken van de overzichtspagina Gezond Leven Stimuleren met laagdrempelig Gents preventieaanbod
  • Organiseren van vormingen en opleidingen rond preventieve gezondheidsthema’s
  • In kaart brengen van leefstijlcijfers

Heb je interesse? Neem contact op met:

Ze nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek!