Netwerk GezondheidsPromotie Schelde-Durme

Datum:
Locatie: Sociaal Huis Wichelen
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Op 21 november van 9u30 tot 11u30 is er Netwerk Gezondheidspromotie (NGP) Schelde-Durme, in het Sociaal Huis Wichelen.

Graag jullie aan- of afwezigheid bevestigen voor 15 november via mail sarah.reyntens@gezondplus.be.

 

Op de agenda staat alvast het volgende:

 • Samenwerking Lokale besturen

  • Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten
  • Ondersteuning meerjarenplanning: input en cijfers  
 • Hervormingen:
  • Regionale zorgzones
  • Interne structuur Logo Gezond+
 • Varia:
  • Tentoonstelling ‘Hoe gaat het echt’: uitwisseling ervaringen
  • NGP 2020