Netwerk in Dialoog - Netwerk Geestelijke Gezondheid

Datum:
Locatie: Zaal ‘t Sestich, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Over ‘Netwerk in Dialoog’

Kader

Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst — Dendermonde — Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) is een samenwerkingsinitiatief tussen actoren in de nulde-, eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg uit de regio Aalst — Dendermonde — Sint-Niklaas.

Het Netwerk GG ADS is ontstaan naar aanleiding van de zorgvernieuwing in het kader van de hervormingen 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg (GGZ)voor de doelgroep volwassenen’. Via netwerken tussen de voorzieningen moeten er zorgcircuits gerealiseerd worden. De verschillende onderdelen van het zorgcircuit worden in een intensief samenwerkend netwerk beter op elkaar afgestemd zodat zorg, ondersteuning en begeleiding optimaal beantwoorden aan de concrete behoeften van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS situeert zich binnen het oostelijke gedeelte van de provincie Oost-Vlaanderen en omvat vijf eerstelijnszones (ELZ): ELZ Waasland N.0, ELZ Waasland Z.W, ELZ Dender, ELZ Aalst en ELZ Dender-Zuid. In functie van werkbaarheid en haalbaarheid werd het werkingsgebied opgedeeld in subregio’s: Noord, Midden en Zuid.

Doel

Het Netwerk GG ADS wil, in samenwerking met de Eerstelijnszones, in dialoog gaan met de actoren op de nulde, eerste, tweede en derde lijn.

In eerste instantie wensen we in dialoog te gaan met de burger. De burger die gebruik maakt, of ooit gebruik gemaakt heeft, van diensten in de GGZ: een consultatie bij een eerstelijnspsycholoog (ELP), psycholoog of psychiater, een bezoek aan of ondersteuning/behandeling vanuit een Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg of CGG, begeleiding vanuit een mobiel team, een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), ondersteuning vanuit een project beschut wonen, een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis of PVT,...

Netwerk in dialoog

We gaan er vanuit dat we vanuit de ervaring van de burger de organisatie van de GGZ-diensten kunnen verbeteren.

Daarom organiseert het Netwerk GG ADS, in samenwerking met de Eerstelijnszones een ‘Netwerk in Dialoog’:

  • ELZ Dender, woensdag 13 oktober 2021, onthaal 19u start 19u30 in Zaal ‘t Sestich, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde

Inschrijving en info: netwerkcoordinator@ggzads.be

 

Download hieronder de flyer:

pdf bestandNetwerk in Dialoog (ELZ Dender).pdf (82 kB)