Netwerk Op Date - rond herstelgerichte zorg

  • 8 februari 2021

Graag nodigen wij jullie uit voor “Netwerk op-date”.
 
Een gratis online manier om elkaar te leren kennen.
 
Met “op-date” verwijzen wij naar een update.
5 keer per jaar informeren we jullie over interessante thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg.
We hopen jullie kennis te updaten, verder uit te breiden en eventueel een laatste stand van zaken te geven.

Met “op-date” verwijzen wij naar ook een “date”, een afspraakje zoals de Van Dale het zou beschrijven. Tijdens deze momenten krijg je de kans om andere actoren in het hulpverleningslandschap te leren kennen. 
Door deze korte “date” of kennismaking bouwen wij bruggen tussen diensten en hulpverleners.
Wij bieden jou de kans om je eigen netwerk te verruimen en kennis te maken met Netwerk GG ADS.

Wat staat er op de planning?
We voorzien 5 momenten in 2021 met diverse thema's zoals Herstelgerichte zorg, Agressie in de hulpverlening, Korsakov en Huntington.

Voor deze Netwerk Op-Date verwelkomen we graag Marjolein Deceulaer en Sara Vermeire. 

Marjolein is stafmedewerker herstelondersteunende zorg binnen Psychiatrisch Centrum Sint-Hieronymus. Sara Vermeire is psycholoog en ervaringsdeskundige binnen hetzelfde centrum.

Beiden hebben ervaring in het herstelgericht denken en werken binnen de context van een psychiatrisch ziekenhuis.

Herstelgerichte zorg
04 maart 2021
12.00 uur tot 13.00 uur via zoom

Doorheen de GGZ waait al enkele jaren een nieuwe wind,  nl die van het herstelgericht werken. Kenmerkend aan herstelondersteunende zorg is dat er meer aandacht gaat naar kennis en krachten van cliënten. Daarnaast ligt er ook een grote focus op participatie van de cliënt in zijn eigen zorgtraject. 

In dit uurtje gaan we dieper in op wat herstelondersteunende zorg kan betekenen en zoomen we in op een aantal voorbeelden van herstelondersteundende praktijken,  en dit zowel naar cliënten toe als op het niveau van een organisatie. 

Schrijf je nu in via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3mvNavMXMciFNZ7UXozzrlDiBKCnMdBGOyKLKRScWurcp4w/viewform