Netwerkforum YUNECO 14-11-2022

Het Netwerkforum YUNECO is een breed werkplatform en informatie-uitwisselingsmoment voor het netwerk. Het forum verenigt alle geëngageerde vertegenwoordigers van het brede continuüm van GGZ-werking, inclusief de belendende sectoren als VAPH, BJZ, CLB, SEL, verslavingszorg, K&G, Justitie, ... Meer informatie en inschrijven kan via deze link.