Op 10 november 2022 organiseert Eerstelijnszone Regio Aalst haar vierde netwerklunch.

Tijdens een netwerklunch geven we vier organisaties de tijd om elk 15 minuten een lopend project of hun organisatie voor te stellen. Voor en na de presentaties is er tijd om kennis te maken met elkaar en motiveren we om te netwerken, en natuurlijk ook om te lunchen!

Voor de novembereditie ontvangen we jullie graag in Zaal Winter van LDC De Maretak, Albrechtlaan 119A, 9300 Aalst. Jullie zijn welkom vanaf 12 uur voor een lekkere lunch. Om 12u30 gaat de eerste spreker van start. Om 13u30 ronden we de presentaties af en is er nog tot 14 uur de mogelijkheid tot netwerken.

Op het programma van 10 november staat:

  • Zorgzame Buurten Aalst door Debbie April

Met Buurtbouwstenen creërt Zorgzame Buurt Aalst ontmoetingskansen en verbinden ze organisaties. Zo verlagen ze de drempel om hulp te vragen. Hun uitgangspunt is dat iedereen wel eens hulp (in de breedste zin) nodig heeft, maar kan ook anderen helpen. Hulp in een zorgzame buurt is wederkerig, participatief en inclusief. De bouwstenen zijn een virtueel en fysiek netwerk van 1) (informele) contacten tussen buren, het kleine ontmoeten en het kleine helpen, 2) formele hulp en 3) mantelzorgondersteuning, zodat iedere buurtbewoner, ongeacht leeftijd, hulpvraag of achtergrond, maar 1 keer zijn hulpvraag moet stellen en dan op het juiste moment, de juiste hulp krijgt (formeel of informeel).

  • Fiola vzw

Fiola vzw geeft deskundige mobiele en ambulante ondersteuning op maat aan kinderen en volwassenen met een (vermoeden van) beperking in Oost-Vlaanderen. Hun breed dienstverleningsaanbod bestaat uit individuele psychosociale begeleiding, persoonlijke assistentie, dagwerking, jeugdvakantiekampen, begeleid werk en een inclusief kinderdagverblijf. Fiola vzw is vertegenwoordigd in de Gendarmie in Aalst waar ze flexbureau's voor medewerkers en consultatieruimtes voor individuele begeleiding hebben en waar de groepswerking/lotgenotenwerking doorgaat.

  • Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten

De Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) zijn je partner in moeilijke tijden. De teams van maatschappelijk assistenten en ergotherapeuten helpen je met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Het is voor iedereen toegankelijk en omvat een gratis hulpverlening. We zetten ons hiernaast in voor een hulp- en dienstverlening specifiek gericht naar personen met een verminderde zelfredzaamheid ten gevolge van ziekte, handicap, ouderdom of sociale kwetsbaarheid. Ook voor de mantelzorgers bieden we de nodige ondersteuning.

  • Ligo vzw door Elian Baita

LIGO ZOVL geeft reeds meer dan 30 jaar opleidingen aan volwassen met een tekort aan basiscompetenties op het vlak van taal, wiskunde, ICT en sociale kennis en vaardigheden. er is een gevarieerd open aanbod, m.a.w. cursussen en projecten waar alle geïnteresseerden vrij kunnen voor inschrijven. Daarnaast bieden zij een ruim aanbod aan opleidingen in samenwerking met andere organisaties. Ligo vertelt er jullie graag meer over!

Heb je interesse om onze netwerklunch bij de wonen? Klink dan op de link onder de affiche of scan de QR-code.

affiche netwerklunch 10 november 2022

Schijf je hier in

Verspreid bovenstaande affiche gerust binnen je team of organisatie.

donderdag 10 november 2022, 12:00 - 14:00
LDC De Maretak, Zaal Winter Albrechtlaan 119, 9300 Aalst
gratis