Titel

Op 16 februari 2023 kwamen 75 partners van Eerstelijnszone Brugge samen op het jaarlijks terugkerend netwerkmoment. Vanuit de behoefte elkaar beter te leren kennen, inhoudelijk sterker af te stemmen en meer tot verbinding te komen, verdiepte elke aanwezige zich in 1 van de 5 thema’s die relevant zijn voor de ontwikkeling van Eerstelijnszone Brugge.

De stem van onze partners is belangrijk vanuit de idee dat Eerstelijnszone Brugge zo sterk is als de mate waarin zorg- en welzijnswerkers uit de regio zorgnoden aanbrengen en zelf ook concrete verbetersuggesties formuleren. Zo groeide ook onze slogan:

‘Samen zijn we Eerstelijnszone Brugge’

De deelnemers werden per thema in werkgroepen verdeeld. Zij gingen in dialoog rond de thema’s:

 • Eerstelijnszone in het zorg- en welzijnslandschap
 • De zorgraad
 • Buurtgerichte zorg
 • Burger centraal – betrokkenheid verhogen
 • Preventie
werktafels

Enkele klinkende quotes die we graag delen:

 • De meerwaarde van ELZ zit in de verbinding tussen gezondheid en welzijn. Er is samenwerking tussen partners met verschillende brillen.
 • ELZ heeft een rol te spelen in het capteren van signalen, detecteren van overlap en tekorten. De toename van zorgnoden noodzaakt een efficiëntere organisatie van de zorg.
 • Door concrete samenwerkingen kunnen proeftuintjes opgezet worden waar de burger een verschil merkt - Verbinding is het middel en versterking is het doel.
  • ELZ moet niets nieuws opzetten maar versterken van samenwerkingen, versterken van wat al bestaat, …
 • ELZ is een belangrijke katalysator om samenwerking te verduurzamen. We moeten erover waken dat de (samen)werking binnen ELZ flexibel en dynamisch blijft.
 • Vertegenwoordiging in de Zorgraad is een verhaal van wederkerigheid
  • Input van de partners én output door de partners
  • Met clusters werken is te complex – bemoeilijkt de communicatie
  • Vertegenwoordigers van… maar wie is de achterban?
 • Werkgroepen goede aanzet – overlap van mensen en projecten vermijden
 • Steeds voor ogen houden dat we het uiteindelijk allemaal doen voor de burger/persoon met een zorgnood.
  • Doelgericht werken uitdragen!
  • We spelen hier elk als individuele organisatie alsook samen als ELZ-netwerk een rol in.
  • Aandacht voor de moeilijk bereikbare burgers!
 • Buurt is een schat aan krachten
  • Buurtgericht in een vertrouwde omgeving gezonde levensstijl promoten.
  • ELZ-partners en burgers engageren vanuit goesting en eigenkracht tot een samen probleemoplossend vermogen
 • ELZ moet inzetten op preventie en hierin ook andere sectoren betrekken (bijvoorbeeld onderwijs, …)
 • ELZ mag porren zodat er engagement genomen wordt… goesting laten krijgen in…

Dat Eerstelijnszone sprankelt en vol inspiratie zit om samen toekomst te maken binnen de eerste lijn werd gebundeld in een filmpje.

band
banner