Netwerktafels

Aanleiding Zorgmijders met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid en problemen op verschillende levensdomeinen.
Aanwezigheid Cliënt Cliënt is niet aanwezig.
Aanwezigheid hulpverleners Belangrijkste partners = CAW, sociale diensten van de lokale besturen, CGG, huisvestingspartners. Casus-gebonden kan andere partner deelnemen.
Aanvraag Alle mogelijke partners kunnen aanmelden. Neem contact op met Marita Steegen.
Intervisie Doel is het komen tot een gezamenlijk plan van aanpak voor alle besproken casussen. Actiegerichte doelstellingen.
Vervolg Outreachend werken door de verantwoordelijke van de netwerktafel.
Contactpersoon

mail: marita.steegen@emmaus.be

tel: 04785 19 64 53

Voorbeeld 1: Familiehulp meldt een cliënt aan die al een hele tijd bizar gedrag vertoond, niet meer buitenkomt, veel in zichzelf praat, lacht,.. Cliënt wil niet dat er een huisarts komt, heeft geen naaste familie.

Voorbeeld 2: Aanmelding van Sociaal Huis van een angstige cliënt, die vanuit angst steeds de hulpdiensten belt, ruzie zoekt met de buren zonder aanwijsbare reden.

Voorbeeld 3: Via huisvesting iemand die, wanneer hij gedronken heeft, veel overlast veroorzaakt. Al verschillende pogingen vanuit SHV om met de man in contact te komen. Hij geeft niet thuis.