Nieuw aanbod lotgenotencontact Similes, speciaal voor GGZ hulpverleners

  • 24 september 2020

Lotgenoten met dubbele pet: hoe het als familiebetrokken hulpverlener moeilijk aansluiting vinden is

Familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid vinden bij Similes steun en (h)erkenning bij lotgenoten. Ben je familiebetrokkene en ook hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), dan is dit echter minder evident. Het dubbele petje dat je draagt maakt jouw ervaringen anders. Ook de aansluiting met andere naastbetrokkenen wordt er door beïnvloed.

 

Van pilootproject tot vast aanbod met jouw input

Similes wil er zijn voor iedereen die zorgt voor een psychisch kwetsbaar familielid. We zoeken daarom hoe we ons aanbod kunnen aanpassen of uitbreiden om ook aan naastbetrokken hulpverleners een veilige plaats te bieden. We kiezen om daarbij co-creatief aan de slag te gaan!

Jij kan op verschillende manieren mee richting geven aan dit toekomstig aanbod …

Vul onze korte vragenlijst in, dit duurt max. 5 minuutjes.

Neem deel aan onze online brainstormsessie op woensdag 21 oktober om 19u. Samen verkennen we mogelijke scenario’s voor het organiseren van lotgenotencontact voor naastbetrokken hulpverleners. Op het einde van de vragenlijst kan je je inschrijven voor deze sessie.

 

Meer info

Contacteer Greet Pauwels gerust in geval van vragen via Similes vzw, Groeneweg 151, 3001 Heverlee

Tel 016 244209 direct nummer

Tel 016 244201 algemeen nummer