Vanaf 18 maart gebeurt de inschrijving voor een sociale huurwoning online. Vanaf dan is er in Vlaanderen één centraal inschrijvingsregister (CIR), in beheer van het Agentschap Wonen. Elke kandidaat-huurder moet zijn inschrijving digitaal (her)bevestigen. Als de kandidaat-huurder niet bevestigt, verliest hij zijn plaats op de wachtlijst en zijn recht op huurpremie. Meer informatie.